Smakernas Ark

Hemost finns numera på Ark of Taste som nummer 13 av svenska livsmedel.
Ett stort steg framåt för bevarande av Svensk ostkultur.
https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/hemost/#.WCChitf

Slow Food är en världsomspännande rörelse där matkultur i vid bemärkelse står i centrum. Gott, rent och rättvist är rörelsens tre ledord. Slow Food arbetar för ett bevarandet av lokal och regional matkultur och att öka medvetenheten om rättvist producerade livsmedel. Slow Food arbetar över hela världen för att öka mångfalden av grödor och odlingskulturer.